Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
(cenové rozhodnutia elektriny, tepla, plynu a vody)

www.urso.gov.sk
Slovenský zväz bytových družstiev

 www.szbd.sk
Úrad vlády Slovenskej republiky

 www.government.gov.sk
Stavebné firmy on-line
(stavebný poradca)

www.brickon.sk
Stavebníctvo

www.stavebnictvo.sk
ANASOFT APR, s.r.o.
www.anasoft.sk
Sphere card
Poskytujeme výhody a zľavy na kartu Sphere card.
www.sphere.sk