Žiar nad Hronom
Účt. číslo Adresa Banka Číslo účtu v tvare IBAN
101 SNP 113,115 OTP Banka Slovensko SK7952000000000010055400
104 M.R.Štefánika 19 Československá obchodní banka SK3575000000004005757879
106 Dr. Jánskeho 25 – 31 Slovenská sporiteľňa SK2609000000000411918377
107 SNP 101 Slovenská sporiteľňa SK7909000000000411613813
108 SNP 97 Slovenská sporiteľňa SK1809000000000411605987
109 Nám. Mat.slovenskej 1,3 Slovenská sporiteľňa SK4509000000000411786212
111 M. Chrásteka 2,4 OTP Banka Slovensko SK0752000000000010055435
112 M. Chrásteka 1 OTP Banka Slovensko SK8252000000000010055443
113 M.Chrásteka a Svitavská OTP Banka Slovensko SK6052000000000010055451
114 Novomeského 1,3 Československá obchodní banka SK8575000000004005757852
115 Novomeského 5,7 OTP Banka Slovensko SK1052000000000010055478
116 Rázusova 1 - 11 Československá obchodní banka SK3875000000004011099518
118 Tajovského a Hurbanova Slovenská sporiteľňa SK3409000000000413113855
120 SNP 141 Slovenská sporiteľňa SK7009000000000411786247
122 A. Dubčeka 43 Slovenská sporiteľňa SK2309000000000411653815
123 P.O.Hviezdoslava 1 - 17 Slovenská sporiteľňa SK2609000000000411653858
124 P.O.Hviezdoslava 49 - 59 Československá obchodní banka SK8475000000004005757676
125 P.O.Hviezdoslava 37 – 47 Československá obchodní banka SK5475000000004005757828
126 P.O.Hviezdoslava 2 - 16 Československá obchodní banka SK0975000000004005757668
127 P.O.Hviezdoslava 18 – 30 Československá obchodní banka SK0275000000004005757406
128 P.O.Hviezdoslava 32 – 42 Československá obchodní banka SK3575000000004005757588
129 Svitavská 6 – 14 Československá obchodní banka SK6175000000004005757799
130 Svitavská 16 – 26 Slovenská sporiteľňa SK7709000000000411818616
132 Sládkovičova 5 OTP Banka Slovensko SK3452000000000010055531
133 Sládkovičova 7 OTP Banka Slovensko SK8152000000000010055558
136 Družstevná 1 OTP Banka Slovensko SK5952000000000010055566
138 Štúrova 4 OTP Banka Slovensko SK3752000000000010055574
140 Rudenková 27 OTP Banka Slovensko SK1552000000000010055582
142 Jesenského 49 OTP Banka Slovensko SK3052000000000010055603
144 Rudenková 28 OTP Banka Slovensko SK5552000000000010055638
153 Rudenková 25 OTP Banka Slovensko SK1152000000000010055654
157 J. Kráľa 23 - 13 Slovenská sporiteľňa SK5309000000000411723115
158 Pod Donátom 22 - 14 OTP Banka Slovensko SK2152000000000012173275
159 J. Kráľa 1 – 11 OTP Banka Slovensko SK2052000000000009964797
160 J. Kráľa 25 - 31 Slovenská sporiteľňa SK0709000000000411818712
161 A. Štefanku 1,3 Slovenská sporiteľňa SK1109000000000411818640
162 A. Štefanku 5,7 Slovenská sporiteľňa SK5809000000000411818667
163 M. Benku 5,7,9 Slovenská sporiteľňa SK1409000000000411818683
164 Š. Moysesa 26,28 OTP Banka Slovensko SK8652000000000010055662

 

Hliník nad Hronom
Účt. číslo
Adresa Banka Číslo účtu v tvare IBAN
195
Priehradka 395 Slovenská sporiteľňa SK9009000000000411605952
196
Priehradka 392 Slovenská sporiteľňa SK9009000000000411605952

 

Banská Belá
Účt. číslo
Adresa Banka Číslo účtu v tvare IBAN
201
Banská Belá Československá obchodní banka

SK1375000000004005757887

202
Banská Belá OTP Banka Slovensko

SK6052000000000012572698

203
Banská Belá Československá obchodní banka

SK3375000000004006619857

 

Banská Štiavnica
Účt. číslo Adresa Banka Číslo účtu v tvare IBAN
302
P.O.H. 3,4 OTP Banka Slovensko SK6452000000000010055670
303
Vajanského 5,6 Slovenská sporiteľňa SK3209000000000411818747
304
Dolná 31 Slovenská sporiteľňa SK9809000000000411918342
305
Dolná 28 Slovenská sporiteľňa SK9409000000000411944313
306
Mierová 7,8,9,10 Slovenská sporiteľňa SK4109000000000411976307
307
Mierová 3,4,5,6 Slovenská sporiteľňa SK9409000000000411976323
308
Dolná 33 - 39 OTP Banka Slovensko SK6452000000000010061587
309
Dolná 19 – 21 OTP Banka Slovensko SK3652000000000010055689
310
Križovatka 17 – 19 OTP Banka Slovensko SK6909000000005052425927
311
Učiteľská 8 – 12 Slovenská sporiteľňa SK2209000000000411754616
312
L. Svobodu 8 – 18 Slovenská sporiteľňa SK5809000000000412678184
313
Učiteľská 7 – 11 Slovenská sporiteľňa SK9709000000000411754624
314
Energetikov 9 – 11 OTP Banka Slovensko SK2952000000000010055718
315
Bratská 1 – 5 OTP Banka Slovensko SK0752000000000010055726
316
Energetikov 2 – 8 OTP Banka Slovensko SK8252000000000010055734
317
L. Svobodu 2 – 6 OTP Banka Slovensko SK6052000000000010055742
318
Bratská 13 – 2 Slovenská sporiteľňa SK8209000000000411818720
319
L. Svobodu 13 – 22 Slovenská sporiteľňa SK9409000000000412019197
320
L. Svobodu 23 – 28 OTP Banka Slovensko SK3852000000000010055750
321
L. Svobodu 1 – 11 Slovenská sporiteľňa SK7609000000000411918350
322
Pátrovská 2 – 7 Slovenská sporiteľňa SK7509000000000411754632
323
J. Straku 2 – 12 VÚB SK1202000000002878441751
324
Energetikov 3 – 7 OTP Banka Slovensko SK6352000000000010055785
901
POLNOHOSPOD.2 OTP Banka Slovensko SK7952000000000010061317
903
SNP OTP Banka Slovensko SK5752000000000010061325
904
SNP OTP Banka Slovensko SK8409000000005071467436

 

Hodruša Hámre
Účt. číslo Adresa Banka Číslo účtu v tvar IBAN
401
Hodruša Hámre 274 OTP Banka Slovensko SK7852000000000010055806
402
Hodruša Hámre 285 Československá obchodní banka SK7775000000004005757705
403
Hodruša Hámre 286 OTP Banka Slovensko SK4252000000000009964789
404
Hodruša Hámre 290 OTP Banka Slovensko SK5652000000000010055814
405
Hodruša Hámre 291 Československá obchodní banka SK8075000000004005757748
406
Hodruša Hámre 289 OTP Banka Slovensko SK3452000000000010055822
407
Hodruša Hámre 288 OTP Banka Slovensko SK1252000000000010055830
408
Hodruša Hámre 292 OTP Banka Slovensko SK8152000000000010055849
409
Hodruša Hámre 282 Československá obchodní banka SK5875000000004005757756

 

Kremnica
Účt. číslo Adresa Banka Číslo účtu v tvare IBAN
501
Dolná 23 Slovenská sporiteľňa SK3309000000000411850157
502
Veternícka 137/2 OTP Banka Slovensko SK3752000000000010055865
503
Matunákova 380/8 OTP Banka Slovensko SK1652000000000009814713
504
Matunákova 379/6 OTP Banka Slovensko SK9152000000000009814721
505
Matunákova 377/2 OTP Banka Slovensko SK5052000000000009814780
507
Zechenterova 354/18,20 Slovenská sporiteľňa SK0709000000000411850237
508
Veternícka 110- 113 Slovenská sporiteľňa SK8209000000000411850245
509
Dolná 96/64 Slovenská sporiteľňa SK6009000000000411850253
510
J.Horvátha 904/38 OTP Banka Slovensko SK1552000000000009814828
512
Dolná 54 OTP Banka Slovensko SK9052000000000010055881
515
Štefánikovo Námestie 34 OTP Banka Slovensko SK2552000000000011043444

 

Horná Ves
Účt. číslo Adresa Banka Číslo účtu v tvare IBAN
513
Horná Ves 43 UniCredit Bank Slovakia SK3211110000006619978034
514
Horná Ves 44 UniCredit Bank Slovakia SK1011110000006619978042

 

Nová Baňa
Účt. číslo Adresa Banka Číslo účtu v tvare IBAN
601
Krátka 3 OTP Banka Slovensko SK0852000000000010055902
602
Cintorínska 36 OTP Banka Slovensko SK8352000000000010055910
603
Nábrežná 4 OTP Banka Slovensko SK6052000000000010061659
604
Cintorínska 34 OTP Banka Slovensko SK4452000000000009964850
605
Cintorínska 32 OTP Banka Slovensko SK6309000000005055069964
606
Nábrežná 17 OTP Banka Slovensko SK7952000000000010061608
607
Nábrežná 10 - 15 OTP Banka Slovensko SK1709000000005074218398
608
Nábrežná 5 – 9 OTP Banka Slovensko SK3352000000000010055937
609
Školská 28 – 16 OTP Banka Slovensko SK1152000000000010055945
610
Štúrova 8,6 OTP Banka Slovensko SK8652000000000010055953
611
Štúrova 14 – 10 OTP Banka Slovensko SK6452000000000010055961
612
Štúrova 30 – 24 OTP Banka Slovensko SK1452000000000010055988
613
Štúrova 19 – 23 OTP Banka Slovensko SK8952000000000010055996
614
Štúrova 25 – 31 OTP Banka Slovensko SK6452000000000010061296
616
Školská 8 - 14 OTP Banka Slovensko SK5652000000000010056008

 

Žarnovica
Účt. číslo Adresa Banka Číslo účtu v tvare IBAN
802
Fr.Kráľa 20 – 23 BL. 4/23 Československá obchodní banka SK8975000000004005757780
803
Fr.Kráľa 25 – 30 BL. 5/25 OTP Banka Slovensko SK1252000000000010056024
804
Mierová 1- 6 BL.10/2 OTP Banka Slovensko SK0452000000000010061309
805
Fr.Kráľa 45 – 43 A6/45 Slovenská sporiteľňa SK6309000000000411850296
806
Fr.Kráľa 37 – 39 A11/38 OTP Banka Slovensko SK8752000000000010056032
807
Fr.Kráľa 40 – 42 A12/41 OTP Banka Slovensko SK3752000000000010056059
808
Kľakovská 7,8,9 A7/8 OTP Banka Slovensko SK1652000000000009964869
810
Fr.Kráľa 46 – 51 A5/47-50 OTP Banka Slovensko SK4609000000005078331937
811
Kľakovská 1 – 6 A1/2,5 Československá obchodní banka SK6275000000004005757684
812
Kľakovská 16 – 21 A2/17,20 OTP Banka Slovensko SK8352000000000010056104
813
Kľakovská 10 – 12 A8/11 OTP Banka Slovensko SK3952000000000010056120
814
Kľakovská 15 – 13 A9/14 OTP Banka Slovensko SK8652000000000010056147
815
Fr.Kráľa 55 – 58 A13/56 OTP Banka Slovensko SK6452000000000010056155
816
Kľakovská 25 – 27 891/26A OTP Banka Slovensko SK4252000000000010056163
817
Kľakovská 28 – 30 892/29B OTP Banka Slovensko SK4752000000000009964893
818
Fr.Kráľa 31- 36 A10/32,35 OTP Banka Slovensko SK2052000000000010056171
819
 Fraňa Kráľa VÚB

SK7602000000002989031851

 

Trnavá Hora
Účt. číslo Adresa Banka Číslo účtu v tvare IBAN
905 Trnavá Hora 2/233 Slovenská sporiteľňa SK5009000000005149599317
906 Trnavá Hora 233 OTP Banka Slovensko SK3852000000000010061376

 

Horná Ždaňa
Účt. číslo Adresa Banka Číslo účtu v tvare IBAN
913
Horná Ždaňa 108 OTP Banka Slovensko SK5602000000003406318354

 

Janova Lehota
Účt. číslo Adresa Banka Číslo účtu v tvare IBAN
921
Janová Lehota OTP Banka Slovensko SK3152000000000010061405
922
Janová Lehota OTP Banka Slovensko SK0952000000000010061413

 

Hronský Beňadik
Účt. číslo Adresa Banka Číslo účtu v tvare IBAN
931
Hronský Beňadik OTP Banka Slovensko SK1252000000000010061456
932
Hronský Beňadik OTP Banka Slovensko SK6552000000000010061472

 

Voznica
Účt. číslo Adresa Banka Číslo účtu v tvare IBAN
951
Voznica OTP Banka Slovensko SK5852000000000010061501
952
Voznica OTP Banka Slovensko SK6152000000000010061544

 

Tekovská Breznica
Účt. číslo Adresa Banka Číslo účtu v tvare IBAN
961
Tekovská Breznica OTP Banka Slovensko SK3952000000000010061552Bzenica
Účt. číslo Adresa Banka Číslo účtu v tvare IBAN
981
Bzenica 158 OTP Banka Slovensko SK8652000000000010061579